Hình ảnh của Mayakovsky

Vladimir Mayakovsky - nhà thơ vĩ đại của Liên Xô. Nó được coi là một trong những nhà thơ nổi bật nhất của thế kỷ 20. Dưới đây bạn có thể xem hình ảnh của Mayakovsky.

Mayakovsky năm 1930

Tuổi trẻ của Mayakovsky Vladimir Mayakovsky và Lilya Brik Vladimir Mayakovsky và "kẻ thù" văn học của ông, Serge Yesenin Chàng trai trẻ Mayakovsky năm 1910 Mayakovsky đang tham gia kích động người dânMayakovsky tại triển lãm "20 năm làm việc", 1930 Mayakovsky ở Kazan, tháng 2 năm 1914 Studio chụp ảnh Mayakovsky, ngày 1 tháng 1 năm 1920 Cơ thể của Mayakovsky sau khi tự sát

Loading...