Thiết bị đặc biệt dành cho người khuyết tật

Theo các chuyên gia, khoảng 1 tỷ người khuyết tật sống trên trái đất, hoặc, khá đơn giản, người khuyết tật.

Với sự phát triển của tiến bộ khoa học và công nghệ, những cái cũ bắt đầu cải tiến và những phương tiện đặc biệt mới xuất hiện để đơn giản hóa cuộc sống của những người như vậy. Và đây là tin rất tốt.

Trong infographic này, bạn có thể tìm thấy một số thiết bị đặc biệt này.

Loading...